Розпочати розмову

Інші базові можливості .htaccess

У цій статті розглянемо ще декілька директив, які будуть корисними при розробці та налаштуванні власного веб-сайту.

За допомогою файлу .htaccess можна визначити кодування веб-сайту. Кодування за замовчуванням задається за допомогою такої директиви:

AddDefaultCharset UTF-8

Також надається можливим визначати кодування тільки для певного типу файлів. Приклад визначення кодування для файлів HTML:

AddType "application/x-httpd-php3; charset=windows-1251" .html

За допомогою файлу .htaccess можна визначити індексний файл (файл, який буде завантажуватися при вході на сайт):

DirectoryIndex index.php

Також можна визначати межі дії директив за допомогою FilesMatch, використовуючи регулярні вирази. Наприклад, можна заблокувати доступ до файлів певного типу:

<FilesMatch
"\.(htaccess|htpasswd|ini|phps|fla|psd|log|sh)$">
Order Allow,Deny
Deny from all
</FilesMatch>

Вибрати файли або перетягніть файли
Це допомогло?
Так
Ні
  1. Oleksii Momot

  2. Опубліковано
  3. Оновлено

Коментарі